Het pad van intuïtie c 1 1

Open dag zaterdag 18 februari van 11 tot 17 u

Tarotlabyrint vrijdag 24 februari van 19u30 tot 22u30

Voor meer info, kijk in onze agenda

In deze drukke, hectische maatschappij heeft iedereen nood aan rust.

Rust in de zin van niet actief bezig zijn, maar ook rust in de vorm van ontspanning. Ontspanning van lichaam en geest. Vanuit deze rust en ontspanning kom je dichter bij jezelf en bereik je je innerlijke stilte.

In deze stilte kan inspiratie geboren worden. De inspiratie komt bij je binnen en mag eerst verinnerlijken.

Vanuit je innerlijke diepte borrelt deze inspiratie op als herinnering. Je her-innert je wie je in wezen bent.

Via spirituele cursussen en energetische begeleiding ondersteun ik mensen op dit pad van transformatie en ontwikkeling.

Hilde Van Daele

Cursussen 3 c
Volle maan 2 c
Volle maan 1 c

Volle maan in Leeuw 5 februari 2023 om 19u30

Goed om te weten: de volle maan in Leeuw op 5 februari kan veel angsten en boosheid bij je oproepen. Je wordt nu gestimuleerd om de leiding over je leven te nemen en in je kracht te gaan staan. Geen excuses meer! “Je kunt veel innerlijke spanningen ervaren wanneer je een nieuwe richting wilt inslaan. Maar verandering is onvermijdelijk!”.
De volle maan op zondag 5 februari staat in het trotse teken Leeuw. Recht ertegenover staat de zon in het vernieuwende teken Waterman. Ook is er een zogenaamd T-vierkant met de planeet Uranus, dat voor de nodige onrust en spanning zorgt. Veranderingen zijn nodig! Het is tijd om de leiding over je leven te nemen en je passie te volgen. De druk wordt opgevoerd om je eigen weg te gaan, in je kracht te gaan staan en naar buiten te treden met je creativiteit. Belangrijk daarbij: je houdt géén rekening met wat anderen van je verwachten. Nu alle planeten weer direct lopen, kan alles opeens in een stroomversnelling komen.
Verder speelt er een mooie verbinding met de planeet Mars, die jou stimuleert om meer voor jezelf op te komen. Je kunt nu meer daadkracht ervaren om je intuïtie te volgen. In relaties kan dit betekenen dat jij je los wilt maken van situaties waarin er sprake is van financiële of emotionele afhankelijkheid of misbruik. Deze periode is een voorbereiding op de Leeuwenpoort van 8 augustus. Je komt meer in je kracht en wat jij graag in het leven wilt, krijgt dan een vervolg.
Tijdens deze volle maan is het zoeken naar een balans tussen de tegenstrijdige eigenschappen van de Leeuw en de Waterman. De Leeuw is een krachtig en trots teken. Heb je veel eigenschappen van de Leeuw, dan sta je graag op de voorgrond, ben je behulpzaam en kun je een tikkeltje autoritair en egocentrisch zijn. Leeuwen zijn vaak echte leiders, die zeer beschermend naar hun dierbaren zijn. Ze zijn gul en genieten van luxe en uitstapjes met anderen. Ze hebben veel creatieve energie en houden ervan om zichzelf uit te drukken en gezien te worden. Wel zijn ze gevoelig voor vleierij en ze hebben regelmatig bevestiging nodig.
De Waterman daarentegen verzet zich juist tegen autoriteit, is een voorstander van gelijkheid en rechtvaardigheid en zet zich graag in voor een ideaal. Vaak worden Watermannen excentriek gevonden, omdat ze vernieuwend en rebels zijn. Ze hebben veel nieuwe ideeën en gaan het liefst hun eigen unieke weg. Dit teken richt zich vaak op de minderbedeelden in de maatschappij en op samenwerking.
Het T-vierkant van de volle maan met Uranus geeft aan dat we een drang hebben naar vrijheid, vernieuwing, ontwikkeling, gelijkwaardigheid en leven vanuit onze intuïtie. Wat jou kan tegenhouden, is angst. Angst voor het verlies van emotionele, materiële of financiële zekerheid. Je kunt veel innerlijke spanningen ervaren wanneer je een nieuwe richting wilt inslaan. Maar het is bijna niet tegen te houden – verandering is onvermijdelijk!
Je kunt twijfelen of je wel de juiste keuze maakt en bang zijn dat je kritiek krijgt van de buitenwereld. Besef, je mag nu negatieve overtuigingen loslaten, waardoor je groeit. Als je dit doet, kun je onverwachts de keuze maken om toch je intuïtie te volgen en jezelf te bevrijden van relaties die je als verstikkend ervaart of waarin afhankelijkheid een rol speelt. Of je maakt je plotseling vrij van je werk en gaat op zoek naar een baan waar je wél passie voor voelt. Of je kiest bijvoorbeeld voor een alternatieve manier van wonen, waarbij je meer vrijheid ervaart of duurzaam leeft. Je kunt niet langer een gevangene in je eigen leven zijn!
Wanneer jij je eigen weg wilt gaan, kun je een loyaliteitsconflict ervaren. De Leeuw is namelijk nogal conventioneel en houdt graag vast aan oude normen en waarden. Je voelt je mogelijk verantwoordelijk voor een ander, die tot nu toe emotioneel of financieel afhankelijk van jou was. Of misschien zorgde je partner juist voor jou. Je kunt je schuldig voelen wanneer je meer op eigen benen wilt staan en je wilt losmaken van een relatie of baan. Onverwachte gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat je in een nieuwe richting wordt gestuurd door het universum. Niets kan namelijk meer bij het oude blijven.
Een nieuwe kant opgaan, kan angsten bij je oproepen. Het kan zijn dat jij je veilig voelde bij je partner en nu bang bent om op eigen benen te staan. Er is bijvoorbeeld sprake van verlatingsangst of de angst om verantwoordelijkheid te nemen voor je financiële situatie. Het kan ook zijn dat je drama creëerde, medelijden opwekte en in een slachtofferrol bleef hangen, om te voorkomen dat je in de steek gelaten werd. Of je stelde je erg dienstbaar op en liet over je grenzen gaan, uit angst om verlaten te worden.
Nu mag je deze patronen loslaten. (Het is natuurlijk ook mogelijk dat de rollen omgedraaid zijn en dat jouw partner deze angsten ervaart.) Wanneer jij je bewust wordt van deze angsten, is het goed om ze te doorvoelen en los te laten. Misschien waag je dan de sprong in het diepe en ga je jouw eigen weg.
Door de invloed van Mars kun je ook veel boosheid voelen. Dit kan getriggerd worden door onverwerkte pijn uit je jeugd. Je werd als kind misschien klein gehouden of had te maken met dominant of agressief gedrag van een ouder. Het kan zijn dat je het gevoel hebt gehad dat je er niet mocht zijn. Of mogelijk ging er meer aandacht naar een van je broers of zussen. Of ze gingen een concurrentiestrijd met jou aan; er werd gestreden om wie de meeste aandacht kreeg.
Je merkt dat deze oude boosheid getriggerd wordt in je relatie of werkomgeving. Het kan helend werken om deze gevoelens te uiten. Kom voor jezelf op en schrijf alles van je af. Je kunt plotseling een andere weg inslaan wanneer je merkt dat iemand niet eerlijk is of jou bedrogen heeft of wanneer jij je gebruikt voelt. Je voelt duidelijk dat jij je niet langer wilt laten domineren. Je wilt je niet meer aanpassen of wegcijferen. Nu mag er aandacht voor jou komen.
Op de werkvloer kan er boosheid vanwege onrechtvaardigheid zijn. Je verdient bijvoorbeeld minder dan een collega die precies hetzelfde werk als jij doet. Ook kan het zijn dat je geen dominant gedrag tolereert. Of er zijn mensen die egocentrisch zijn en veel geldingsdrang hebben, waardoor jij je niet gezien voelt. Wanneer jij je niet gewaardeerd voelt, kun je zomaar besluiten om een andere richting te kiezen.
De mooie verbinding met Mars kan het vuur in je aanwakkeren en helpt jou om je te bevrijden van verstikkende en onrechtvaardige situaties. Het is goed mogelijk dat je nu sneller knopen doorhakt en relaties beëindigt met mensen die niet loyaal of eerlijk naar jou zijn. Of die misbruik maken van je gulheid en goedheid. Je communiceert directer, geeft beter je grenzen aan en durft meer voor jezelf op te komen. De verbinding met Mars helpt ook om meer te durven luisteren naar je intuïtie (en ernaar te handelen!) en open te staan voor alternatieve oplossingen.