Open dag

Net terug van de groothandel, met prachtige kristallen, armbandjes, knuffelstenen! Kom ze bewonderen op onze open dag.

Iedereen welkom op zaterdag 7 maart van 11 tot 17 uur.

In deze drukke, hectische maatschappij heeft iedereen nood aan rust.

Rust in de zin van niet actief bezig zijn, maar ook rust in de vorm van ontspanning. Ontspanning van lichaam en geest. Vanuit deze rust en ontspanning kom je dichter bij jezelf en bereik je je innerlijke stilte.

In deze stilte kan inspiratie geboren worden. De inspiratie komt bij je binnen en mag eerst verinnerlijken.

Vanuit je innerlijke diepte borrelt deze inspiratie op als herinnering. Je her-innert je wie je in wezen bent.

Via spirituele cursussen en energetische begeleiding ondersteun ik mensen op dit pad van transformatie en ontwikkeling.

Hilde Van Daele

Cursussen 3 c
Volle maan 2 c
Volle maan 1 c

Volle maan op 9 februari 2020 om 8u34.

 De volle maanstaat in Leeuw. De energie gaat veranderen waardoor je nog meer in je kracht komt te staan.

 De volle maan in Leeuw vormt een grote driehoek met Eris en Mars, alle drie in vuurtekens. Door deze vuurtekens worden de eigenschappen van de Leeuw versterkt. Met de Zon recht tegenover de Maan vormen deze planeten een vlieger. Venus, de Zwarte Maan-Lilth en Cheiron staan samen in Ram, ook een vuurteken. In relaties gaan schaduwkanten gespiegeld worden en de drang naar onafhankelijkheid zal groot zijn.

De Leeuw is een krachtig en trots dier. Heb je veel eigenschappen van de Leeuw dan sta jij graag op de voorgrond, ben je behulpzaam en kan je een tikkeltje autoritair en egocentrisch zijn. Het zijn vaak echte leiders en zeer beschermend naar dierbaren toe. Ze zijn ook gul en kunnen genieten van luxe en uitstapjes met anderen. Warmte en gezelligheid vinden zij heel belangrijk. Ze hebben ook veel creatieve energie en houden ervan om zichzelf uit te drukken en gezien te worden. Wel zijn ze gevoelig voor vleierij en hebben regelmatig bevestiging nodig.

Waterman, waar de Zon in staat, verzet zich juist tegen autoriteit, is een voorstander van gelijkheid, rechtvaardigheid en zet zich graag in voor een ideaal. Vaak wordt de Waterman excentriek gevonden, omdat hij vernieuwend is, veel nieuwe ideeën heeft, rebels kan zijn en zijn eigen unieke weg wil gaan. Waterman richt zich vaak ook op de minderbedeelden in de maatschappij en op samenwerking. Maar kan zich ook makkelijk terugtrekken, wanneer hij dit nodig heeft. Tevens heeft de Waterman een sterke intuïtie en kan hij onverwachts een andere richting inslaan.

 De uitwerking van deze Volle Maan zorgt ervoor, dat jij je eigen weg wilt gaan, je eigen manier van leven wilt zoeken; het leven dat bij jou past. Jouw rebelse kant komt meer naar voren! Het kan zijn dat jij knopen wilt doorhakken en radicaal wilt besluiten om een nieuwe richting in te gaan. Je wilt jezelf meer op de voorgrond zetten en keuzes maken voor jezelf! “Het anderen naar de zin willen maken”, wat veel empathische mensen en hooggevoelige mensen doen en het teveel aanpassen aan anderen, dat kan je meer gaan loslaten. En niet meer ingaan op dominant gedrag, zoals bijvoorbeeld manipulatie.

Gelijkwaardigheid, eerlijke communicatie en samenwerking met anderen komen naar de voorgrond waarbij je streeft naar onafhankelijkheid. Gaat staan voor wat jij wilt in jouw leven en trots kunnen zijn op wat jij hebt bereikt.

Er vindt een grote driehoek plaats tussen de Maan in Leeuw, Eris in Ram en Mars in Boogschutter, alle drie in vuurtekens. De Zon staat daarbij recht tegenover de Maan, waardoor deze configuratie een vlieger wordt. De planeten van de driehoek beïnvloeden elkaar op een gunstige wijze; de driehoek geeft de talenten aan en creatieve mogelijkheden. Zon in oppositie met de Maan geeft aan op welke wijze we deze talenten tot uitdrukking brengen.

De uitwerking van deze vlieger is dat door de invloed van Mars je meer avontuur wilt in je leven, je heel gedreven kunt voelen om je horizon te verbreden. Misschien voel je je rusteloos en kan je het moeilijk vinden om geduld te hebben of dingen af te maken. Je wilt meer kennis op wilt doen, meer willen begrijpen wat er in je psyche omgaat en de behoefte om te reizen en andere culturen te ontdekken kan groot zijn. Je kunt zelfs een roadtrip willen maken of (spiritueel) werk willen verrichten in het buitenland.

Of je gaat verder met het opzetten van je eigen onderneming. Het is tijd om je creatieve ideeën uit te werken. Een doel kan zijn, om met jouw onderneming en het geld dat je verdient, de minderbedeelden in de samenleving te ondersteunen. Jouw enthousiasme en dat je wilt kiezen voor jouw eigen geluk, kan anderen motiveren hetzelfde te doen! Je zult merken dat alles nu wat meer vanzelf gaat. En dat je veel vernieuwende ideeën kunt krijgen voor jouw toekomst.

Wil jij stappen maken richting een nieuw leven, waarin je meer uitgedaagd wordt en onzekerheden gaat loslaten en waaruit je meer voldoening kunt halen, dan kan je in een innerlijk conflict terecht komen. Misschien wil je vasthouden aan bezittingen/financiële zekerheid uit angst. Maar kan je ook plotseling besluiten om de angst voor financiële zekerheid en bezittingen los te laten, de sprong in het diepe te wagen en je hart te volgen. Je kunt meer voldoening halen uit het inzetten voor een betere maatschappij, de natuur en/of in het helpen van mensen in hun (spirituele) ontwikkeling.

De Noordelijke Maansknoop, die onze lotsbestemming aangeeft, maakt een mooi aspect met Mercurius. Hierdoor kan je mooie berichten ontvangen over jouw zielsmissie. Deze berichten kunnen via ingevingen komen, dromen, tekens uit de natuur of social media. Iemand kan op jouw pad komen, die jou precies de juiste boodschap geeft, waardoor jij weet welke richting jouw toekomst heen zal gaan.

Venus, Zwarte Maan- Lilith en Cheiron staan samen in het vurige teken Ram en hierdoor wordt de uitwerking van elke planeet/punt versterkt. Deze samenstand zal vooral invloed hebben op ons liefdesleven. Er kan veel boosheid loskomen, wanneer er een derde persoon in het spel is, die tussen jou en een ander in probeert te komen. Deze persoon kan seksualiteit in de strijd gooien en/of wraakgevoelens koesteren jegens jou. Je kunt er genoeg van hebben dat deze derde persoon een negatieve invloed probeert te hebben op jouw (liefdes)leven. Je gaat dan ook meer voor jezelf opkomen en je kunt besluiten de confrontatie eens aan te gaan. Ook wil je er geen doekjes meer om winden en je zult sneller zeggen waar het op staat.

Veel oud zeer kan hierbij naar boven komen. Evenals gevoelens van jaloezie, angst om de ander te verliezen en boosheid over autoritair en dominant gedrag. Door de invloed van de dwergplaneet Cheiron, de gewonde genezer, die jouw diepste zielenwond aangeeft kan je dan ook tot inzicht komen, waar deze oude pijn precies vandaan komt.

Vrouwen die in hun kracht komen kunnen aantrekkelijk zijn voor mannen, maar daarbij ook stuiten op jaloezie en concurrentie.