Het winkeltje en de bibliotheek van De Stille Kracht zijn open op afspraak. Bel of mail om een afspraak te maken om langs te komen.

In deze drukke, hectische maatschappij heeft iedereen nood aan rust.

Rust in de zin van niet actief bezig zijn, maar ook rust in de vorm van ontspanning. Ontspanning van lichaam en geest. Vanuit deze rust en ontspanning kom je dichter bij jezelf en bereik je je innerlijke stilte.

In deze stilte kan inspiratie geboren worden. De inspiratie komt bij je binnen en mag eerst verinnerlijken.

Vanuit je innerlijke diepte borrelt deze inspiratie op als herinnering. Je her-innert je wie je in wezen bent.

Via spirituele cursussen en energetische begeleiding ondersteun ik mensen op dit pad van transformatie en ontwikkeling.

Hilde Van Daele

Cursussen 3 c
Volle maan 2 c
Volle maan 1 c

De volle maan in Ram op 20 oktober 16u57 laat zich makkelijk samenvatten: het wordt vurig! Denk aan een explosieve cocktail van irritaties, angsten en frustraties…

Geluksplaneet Jupiter helpt ons een handje: hij zorgt ervoor dat de juiste, wijze mensen op ons pad komen.

Tijdens een volle maan staan de maan en de zon recht tegenover elkaar in tegenovergestelde astrologische tekens. Op woensdag 20 oktober zijn dat de Ram en de Weegschaal. Dit creëert spanning tussen de eigenschappen van deze twee tekens en een conflict tussen gevoel en verstand.

Deze strijd wordt nog eens versterkt door de vele getallen 1 en 2 in 20-10-2021. Het getal 1 staat voor de zon, het mannelijke, en het getal 2 voor de maan, het vrouwelijke. Wat je denkt en voelt, zal extra aandacht van jou vragen. Je kunt het gevoel hebben dat je niet veel geduld hebt. Je wilt een nieuwe start maken, knopen doorhakken en aan de slag gaan. En je verlangt naar meer vrijheid en avontuur in je leven.

De volle maan staat samen met de dwergplaneet Eris en maakt een zogenaamd ‘vierkant’ met Pluto. Hierdoor kun je emoties heel intens ervaren. Bovendien staat de planeet Mars recht tegenover de volle maan, wat maakt dat jouw ego sterker naar voren komt. Je daadkracht wordt groter! En dan maakt Jupiter ook nog eens een mooie verbinding met de maan, waardoor je meer opkomt voor rechtvaardigheid en voor waar jij in gelooft. Veel boosheid kan loskomen, wat mogelijk tot een tweedeling leidt die is terug te zien in de maatschappij. Kortom, het wordt een vurige volle maan!

De uitwerking van de volle maan is al enkele dagen ervoor en enkele dagen erna voelbaar. Hoe gevoeliger je bent, hoe eerder en hoe langer je de energie ervaart. Omdat het hoofd bij het teken Ram hoort, kun je te maken hebben met hoofdpijn, koorts of verwondingen aan je hoofd.

Tijdens deze volle maan is de Ram-invloed sterk. De maan in Ram kan betekenen dat je een drang hebt naar onafhankelijkheid, snel in actie komt en moeilijk innerlijke rust vindt. Je bent recht door zee en impulsief. Door jouw enthousiasme gaan anderen makkelijk mee in jouw plannen. Ook kun je ongeduldig zijn; je houdt geen rekening met anderen. Confrontaties ga je niet snel uit de weg. De behoefte aan actie is groot, want je houdt niet van stilstand. Steeds heb je nieuwe uitdagingen nodig. Ook kun je de drang voelen om je te laten gelden. Je houdt wel van een beetje competitie en krachtmeting.

De Weegschaal, waar de zon in staat, vormt een tegenpool van de Ram. Een teken dat veel diplomatieker is en graag harmonie om zich heen wil. Het wikt en weegt voordat het tot een beslissing komt. De Weegschaal handelt juist niet impulsief en kan daardoor besluiteloos overkomen. In ruzies is hij de bemiddelaar. Hij bekijkt de situatie vanuit diverse invalshoeken, gaat conflicten liever uit de weg en wil de lieve vrede bewaren. Terwijl de Ram een echte individualist is, heeft de Weegschaal een voorkeur voor samenwerken.

Doordat je rond deze volle maan keuzes voor jezelf wilt maken, kan het nu moeilijk zijn om de harmonie te bewaren. De kans is groot dat je vastberaden bent en zeker bent van je besluit. Er zijn geen twijfels meer.

De volle maan staat samen met Eris, de tweespalt veroorzakende dwergplaneet, en maakt een zogenaamd ‘spanningsaspect’ met Pluto. Hierdoor kan een scheiding ontstaan tussen jou en anderen als je keuzes voor jezelf wilt maken. Deze tweedeling, angst en machtsstrijd zijn terug te zien in de maatschappij. Je ervaart een innerlijk conflict of een machtsstrijd met iemand anders. Diepgewortelde emoties zoals angsten kunnen naar boven komen. We worden min of meer gedwongen om ze los te laten, zodat we een ware transformatie kunnen doormaken.

Maar tijdens de volle maan in Ram kunnen we ons verzetten tegen deze diepe emoties. Mogelijk wil je al deze angsten niet voelen. Je kunt geneigd zijn om ze te onderdrukken door veel bezig te zijn, hard te werken, jezelf te overschreeuwen of macht uit te oefenen over een ander.

We kunnen mensen afstoten door geïrriteerd en boos te reageren, waardoor er een verwijdering kan ontstaan tussen jou en anderen. Dit kan vervolgens weer angst oproepen om een ander, en daarmee een bepaalde zekerheid, te verliezen. Misschien ben je bang dat degene niet meer voor je klaar staat, terwijl je juist nu steun nodig hebt. Of je bent bang voor verlies van financiële ondersteuning.

Tijdens deze volle maan is het erg belangrijk dat je niet impulsief en geïrriteerd reageert, maar dat je onderzoekt welke gevoelens je niet wilt ervaren en waar je precies door getriggerd raakt. Anders is de kans groot dat we mensen verliezen die ons dierbaar zijn. Je kunt meer rust en acceptatie voelen wanneer je situaties van diverse kanten bekijkt en meer in contact komt met jezelf en je emoties.

Tijdens de volle maan in Ram kun je je erg ongeduldig voelen. In het bijzonder wanneer een ander niet eerlijk is naar zichzelf, het transformatieproces (nog) niet aangaat en jij voelt dat je zo niet langer in contact kunt en wilt zijn met die persoon. Je hebt misschien geen zin meer om te wachten totdat hij of zij in actie komt en positieve veranderingen doorvoert.

De ander kan worden verlamd door angst. Maar hij of zij kan ook tijdsdruk ervaren wanneer jij laat weten het contact te willen verbreken als er geen positieve ontwikkelingen plaatsvinden. Wanneer er ook nog dominant, dwingend of egocentrisch gedrag bij komt kijken, kan er (tijdelijk) een verwijdering ontstaan. Zo kan ieder in zijn eigen tempo oude emoties en destructieve patronen loslaten.

Ook op werkgebied kan er sprake zijn van spanning. Je kunt twijfelachtig zijn; soms duurt het lang voordat je een weloverwogen beslissing neemt. Het kan ook zijn dat je geen leiding durft te nemen. Dit leidt tot ongeduld en irritaties bij anderen. Ze kunnen zelfs afhaken. Potentiële klanten kunnen naar de concurrent stappen. Op werkgebied kan je besluiteloosheid dus ongunstig uitpakken. Minderwaardigheidsgevoelens kunnen naar boven komen.

Je voelt je niet vaardig, zelfstandig of daadkrachtig genoeg en durft daardoor geen besluiten te nemen. De gevoelens die jou dwarszitten en de frustratie die erbij komt kijken, kunnen een motivatie zijn om zaken anders aan te pakken. Om weer de leiding te nemen: over je werk en je leven.

Gelukkig maakt Jupiter, de geluksplaneet, een mooie verbinding met de volle maan in Ram. Hij zorgt er onder meer voor dat de juiste, wijze mensen op ons pad komen. Zij helpen ons om meer inzicht te krijgen in onszelf en om bepaalde patronen, die ons niet meer dienen, te doorbreken.

We kunnen leren om meer naar onze intuïtie te luisteren en out of the box te denken. Er kunnen geniale oplossingen komen voor de problemen die we tijdens deze volle maan ervaren. Hierbij kun je gebruik maken van spiritualiteit, alternatieve therapieën of astrologie.

Jupiter verlegt de focus naar binnen – in plaats van steeds bezig te zijn met wat er buiten, om ons heen, gebeurt. Hij zorgt ervoor dat we de antwoorden in onszelf vinden, om er vervolgens op een positieve manier naar te handelen.